Zapisz się

Zapisz się do klubu

Zapoznaj się ze statutem naszego stowarzyszenia, wypełnij deklarację członkowską On-line, to wszystko co musisz zrobić by wstąpić do Klubu Strzelnica Bojowa.

Statut Klubu
Deklaracja członkowska
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zmiana barw klubowych w oparciu o regulamin PZSS

Posiadając licencję zawodniczą:

 • nie płacisz składki członkowskiej za bieżący rok;
 • uzyskasz licencję na następny rok;
 • wpisowe wyniesie 50 % standardowej stawki.
Zgoda na dokonanie zmiany barw klubowych

Przejście ze starego do nowego klubu, umożliwiające wystąpienie nowego klubu o licencję zawodniczą na następny rok, reguluje Regulamin Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego.
Wynikają z niego następujące zasady:

 • Strzelec może należeć do jednego klubu, który reprezentuje go w procedurze uzyskania licencji zawodniczej.
 • Klub dokonuje zgłoszenia strzelca w Centralnym Rejestrze Zawodników (CRZ) PZSS poprzez Wojewódzki Związek Strzelectwa Sportowego (§5, pkt 1 Regulaminu).
 • W ramach systemu zawodów PZSS i WZSS zawodnik może reprezentować tylko ten klub do którego jest aktualnie zgłoszony i potwierdzony w CRZ PZSS. (§8, pkt 1 Regulaminu).

Zasady zmiany barw klubowych reguluje §9 Regulaminu, w tym:

Zamierzający dokonać zmiany barw klubowych lub rezygnacji z członkostwa klubu zawodnik zobowiązany jest złożyć za potwierdzeniem lub przesłać listem poleconym do sekretariatu macierzystego klubu prośbę na piśmie. Zawodnik zamierzający zmienić barwy klubu dołącza pismo klubu w barwach którego zamierza występować, potwierdzające chęć przyjęcia go do danego klubu (§9, pkt 2).
Klub obowiązany jest udzielić pisemnej odpowiedzi w terminie 30 dni od daty złożenia prośby o zwolnienie (§9, pkt 3).
Nie udzielenie przez klub odpowiedzi o której mowa w ust. 3 i z zachowaniem przewidzianego terminu skutkuje jak udzielenie definitywnego zwolnienia zawodnika z klubu; w przedmiocie zachowania terminu rozstrzyga data stempla pocztowego (§9, pkt 4).
Do dokonania zmiany barw klubowych w terminie XI-XII nie wymagana jest zgoda klubu macierzystego (§9, pkt 2).Ekwiwalent za wyszkolenie nie przysługuje za zawodnika bez klasy sportowej PZSS (§20, pkt 1).

Przedstawiamy najczęściej pojawiające się pytania…

Kto może zostać klubowiczem?

Każdy kto ma ukończone 18 lat, osoby niepełnoletnie za zgodą przedstawicieli ustawowych, osoby prawne, jako członkowie wspierający

Ile to kosztuje?

 • Wpisowe dla osób wstępujących pierwszy raz do klubu (jednorazowa opłata) – 300 zł.
 • Wpisowe dla osób zmieniających barwy klubowe (jednorazowa opłata) – 150 zł.
 • Będąc już członkiem klubu, należy opłacać składkę członkowską – 280 zł / rok kalendarzowy
 • Wstępując do klubu należy opłacić wpisowe + składkę członkowską do końca roku kalendarzowego:
  np. wstępując do klubu w listopadzie (bez względu na dzień) opłacamy: /wpisowe/ 300 zł + 2 x 23.3 zł /składka za 2 miesiące (list/gru)/ = 346.6 zł

Jak dokonywać wpłat?

Wyłącznie przelewem na RACHUNEK BANKOWY Klubu:
Odbiorca: Klub Strzelnica Bojowa, Paczółtowice 328, 32-065 Krzeszowice
Nr rachunku: 80 1600 1462 1834 9308 8000 0001
Bank: BGŻ BNP PARIBAS

Tyle kasy… Co ja będę z tego miał?

 • Możliwość uzyskania licencji zawodniczej PZSS. 
 • Możliwość uzyskania pozwolenia na broń palną w celach: sportowym i/lub kolekcjonerskim. 
 • Możliwość brania udziału w treningach organizowanych przez Klub. 
 • Możliwość startu w zawodach strzeleckich. 
 • Aktywni członkowie Klubu – regularnie opłacający składkę członkowską – otrzymują Złotą Kartę Stałego Klienta, która uprawnia do zniżek na Strzelnicy Bojowej w Paczółtowicach. Regulamin programu lojalnościowego (Złotej Karty) dostępny jest TUTAJ
 • Nieodpłatny dostęp do broni Klubowej.

Czy będę miał jakieś obowiązki?

 • Członkowie zobowiązani są do przestrzegania przepisów prawa i postanowień STATUTU KLUBU
 • Oczekujemy czynnego udziału i zaangażowania w życie Klubu. 
 • Wymagamy regularnego i terminowego opłacania składek członkowskich.

Chcę się zapisać… tylko nie wiem jak?

Wypełnij deklarację członkowską dostępną TUTAJ.

Po wypełnieniu i zaakceptowaniu deklaracji w mailu zwrotnym otrzymasz potwierdzenie z informacją o wysokości opłaty oraz numerem konta klubu.

Jak długo muszę czekać, żeby zostać klubowiczem?

Decyzja Zarządu o przyjęciu w szeregi Klubu nastąpi w ciągu 7 dni roboczych od daty zaksięgowania wpłaty na konto bankowe. W przypadku decyzji odmownej wszystkie środki zostaną zwrócone na konto Kandydata.

Od kiedy liczy mi się staż?

Staż członkowski jest liczony od momentu zarejestrowania kandydata w bazie danych PZSS. Zarząd KSB dokłada wszelkich starań, aby osoby wstępujące do klubu były rejestrowane w dniu wydania decyzji o przyjęciu do KSB. Ewentualne opóźnienia w rejestracji mogą wystąpić w przypadku sezonu urlopowego lub braku dostępności systemu rejestracji, za którego utrzymanie odpowiada PZSS.

Header text

Powrót na górę