Pozwolenie na broń

Członkostwo w Klubie Strzelnica Bojowa umożliwia uzyskanie dwóch rodzajów pozwolenia na broń:

– Do celów Sportowych.
– Do celów Kolekcjonerskich.

Klub wspiera swoich członków w zakresie uzyskania licencji zawodniczych oraz innych uprawnień strzeleckich w tym:

– szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i podstaw posługiwania się bronią palną;
– szkolenia teoretyczne i praktyczne przygotowujące do egzaminu na patent strzelecki (pistolet, karabin, strzelba);
– egzaminy teoretyczne i praktyczne na patent strzelecki (pistolet, karabin, strzelba);
– licencji zawodniczej PZSS;
– gromadzenie komunikatów z zawodów strzeleckich dokumentujących praktyczne uprawianie strzelectwa sportowego;
– zaświadczenia o przynależności do stowarzyszenia o charakterze kolekcjonerskim (niezbędne do uzyskania pozwolenia na broń do celów kolekcjonerskich);
– zaświadczenia o przynależności do Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego (niezbędne do uzyskania pozwolenia na broń do celów sportowych);
– badań lekarskich i psychologicznych;
– przygotowanie i złożenie wniosków o wydanie przez Komendę Wojewódzką Policji decyzji o pozwoleniu na posiadanie broni sportowej do celów sportowych lub kolekcjonerskich.

Powrót na górę