Zmiana barw klubowych

Na podstawie $ 9 pkt 2 Regulaminu zmiany barw klubowych Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego z dnia 23.10.2007, zwracam się z prośbą o udzielenie zgody na dokonanie przeze mnie zmiany barw klubowych. Wyrażam wolę przyjęcia mnie do Klubu Strzelnica Bojowa.

    Powrót na górę