Szkolenie do Patentu Strzeleckiego

Kurs KSB przygotowujący do egzaminu PZSS na patent strzelecki

Ukończenie kursu na patent strzelecki jest podstawą do poświadczenia przez klub macierzysty faktu odbycia szkolenia wstępnego, umożliwiającego przystąpienie do egzaminu na patent strzelecki.

Nasz kurs jest prowadzony przez licencjonowanych instruktorów strzelectwa sportowego PZSS, w oparciu o obowiązujące minimum programowe, wprowadzone Uchwałą Zarządu PZSS nr 15/2014 z dn. 23.04.2014r.

Organizator kursu zapewnia pomoc techniczną i prawną uczestnikom kursu w trakcie egzaminu na patent strzelecki.

Program Kursu

Lp.Nazwa TematuL.godz.*Forma KształceniaCena***
1.Przepisy regulujące uprawianie strzelectwa sportowego: ustawa o sporcie, ustawa o broni i amunicji (patent, licencja, regulaminy PZSS)5Samokształcenie0,00 zł
2.Przepisy bezpieczeństwa obowiązujące w strzelectwie sportowym1Samokształcenie0,00 zł
3.Obrona konieczna i stan wyższej konieczności1Samokształcenie0,00 zł
4.Przepisy sportowe ISSF: pojęcie – konkurencja strzelecka; zawody strzeleckie – zasady organizowania
i rozgrywania; opisy podstawowych konkurencji; klasyfikacja zawodników
4Samokształcenie0,00 zł
5.Budowa broni i amunicji – opis, działanie części
i urządzeń
2Samokształcenie0,00 zł
6.Zajęcia praktyczne** – Pistolet2Strzelnica220 zł
7.Zajęcia praktyczne** – Karabin2Strzelnica220 zł
8.Zajęcia praktyczne** – Strzelba2Strzelnica220 zł
9.Wewnętrzny egzamin próbny (teoria/praktyka)1Strzelnica40 zł

* Jedna godzina kursu to godzina dydaktyczna (45 minut). Program kursu przewiduje minimalną liczbę godzin poświęconych poszczególnym modułom wymaganą przez PZSS.

** Uczestnik kursu bierze udział w zajęciach praktycznych dotyczących dyscyplin, w ramach których ubiegać się będzie o patent strzelecki. Uczestnik może według własnego uznania i/lub sugestii trenera zdecydować się na dodatkowy trening praktyczny z danej broni. Członkowie KSB mają zapewnioną możliwość odbywania treningów indywidualnych (w zakresie materiału kursu do patentu) z instruktorami Strzelnicy Bojowej od poniedziałku do piątku w godzinach pracy strzelnicy. Trening indywidualny prowadzony jest nieodpłatnie – klubowicz ponosi wyłącznie koszty amunicji zgodnie z taryfą złotej karty stałego klienta Strzelnicy Bojowej.

*** Cena nie obejmuje amunicji. Przewidywana liczba amunicji na zajęciach praktycznych:
– Pistolet (5.6mm): 50 szt./os;
– Karabin (5.6mm): 50 szt./os;

TRENING INDYWIDUALNY, PRZYGOTOWUJĄCY DO EGZAMINU NA PATENT STRZELECKI

Członkowie KSB po ukończeniu kursu przygotowującego na patent strzelecki, mają zapewnioną możliwość odbywania nieodpłatnych* indywidualnych treningów strzeleckich z instruktorami Strzelnicy Bojowej.

Celem treningów jest utrwalanie oraz doskonalenie umiejętności strzeleckich nabytych w trakcie kursu. Rozwijanie swoich zdolności pod okiem doświadczonego instruktora zapewnia solidne przygotowanie oraz gwarantuje bezstresowe przejście egzaminu na patent.

Trening indywidualny można umówić od poniedziałku do piątku w godzinach pracy strzelnicy, dzwoniąc pod numer rezerwacji +48 660 66 99 77.

*Klubowicze KSB są zwolnieni z godzinowej stawki za trening indywidualny i ponoszą wyłącznie koszty amunicji zgodnie z taryfą złotej karty stałego klienta Strzelnicy Bojowej (regulamin).

Powrót na górę